W dniach od 19 marca 2018r. do 20 kwietnia 2018r. odbywać się będzie rekrutacja podstawowa na rok szkolny 2018/19. Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny. 

Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola logują się na stronie internetowej www.katowice.przedszkola.vnabor.pl i wprowadzają dane do formularza zgłoszenie dziecka do przedszkola.

W procesie naboru, nie biorą udziału dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola, których rodzice składają pisemną „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w dniach od 12 marca do 16 marca 2018r.

Uwaga: o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie!

Po zalogowaniu się na stronie internetowej naboru – należy uważnie wypełnić wniosek, zaznaczyć odpowiedzenie kryteria.

Po wypełnieniu należy go wydrukować, podpisać,  jeżeli dane kryterium tego wymaga – dołączyć odpowiednie dokumenty – i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Wprowadzony system zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych na wszystkich etapach rekrutacji.

Zasady są identyczne dla wszystkich Miejskich Przedszkoli w Katowicach.

HARMONOGRAM NABORU D PRZEDSZKOLI MIEJSKICH W KATOWICACH

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

12-18.03.2018r.

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym 

od 19.03.2018r. od godz. 08.00

do 20.04.2018r.

do godz. 16.00

od 28.05.2018r.

od godz. 08.00

do 15.06.2018r.

do godz. 16.00

3.

Weryfikacje przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym,  w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

od 20.04.2018r. od godz. 16.00

do 27.04.2018r.

do godz. 13.00

od 15.06..2018r. od godz. 16.00

do 22.06.2018r.

do godz. 16.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

09.05.2018r.

o godz. 09.00

02.07.2018r.  o godz. 09.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 09.05.2018r. od godz. 09.00

do 16.05.2018r.

do godz. 16.00

od 02.07.2018r. od godz. 09.00

do 09.07.2018r.

do godz. 16.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21.05.2018r.

o godz. 13.00

11.07.2018r.

o godz. 13.00