Listy dzieci z podziałem na grupy 2021/2022

 

Wyniki rekrutacji UZUPEŁNIAJĄCEJ na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 57
im.
Krasnala Hałabały

 

Lista kandydatów -sześciolatki i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 57
im.
Krasnala Hałabały

 

Lista kandydatów nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 57
im.
Krasnala Hałabały

 Lista kandydatów -sześciolatki i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 57
im.
Krasnala Hałabały

 

Wyniki rekrutacji  na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 57
im.
Krasnala Hałabały

Lista kandydatów nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 57
im.
Krasnala Hałabały

 

REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Lista kandydatów niezakwalifikowanych.
Kandydat niezakwalifikowany do danej placówki, może być zakwalifikowany
w innej placówce wybranej na liście preferencji.


POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola

Rekrutacja do przedszkoli publicznych miasta Katowice

Informujemy, że rekrutacja do przedszkoli publicznych miasta Katowice

na rok szkolny 2021/2022 prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego, poprzez stronę:

adres systemu  - link do strony  https://katowice.formico.pl     

strona dostępna od 12 marca

 

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 marca 2021 godz. 11:00    do 24 marca 2021 godz.15:00

Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami rocznego obowiązkowego przegotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice, odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności oraz o przepisy ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910,) na dany rok szkolny przy wsparciu systemu elektronicznego. Termin i zasady określane są corocznie zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice.

Zarządzenie prezydenta i zarządzenie zmieniające

HARMONOGRAM REKRUTACJI

L.p. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1

 

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

od 01 marca 2021 r. do 04 marca 2021 r.

 
2.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 12 marca 2021 r.
od godz. 11:00 do 24 marca 2021 r. do godz. 15:00
od 14 lipca 2021 r. od godz. 08:00 do 16 lipca 2021 r. do godz. 15:00
3.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

od 22 marca 2021 r. od godz. 8:00 do 31marca  2021 r. do godz. 13:00 od 16 lipca 2021 r. od godz. 8:00 do 21.1ipca 2021 r. do godz. 10:00
4

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

01 kwietnia 2021 r. o godz. 16:00 23 lipca 2021 r. o godz. 13:00
5

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 6 kwietnia 2021 r. od godz. 09:00 do 13 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00

 od 26 lipca 2021 r.  od godz. 08:00 do 28 lipca 2021 r. do godz. 15:00
6.

 


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00 02 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00