Pani Agnieszka Kubiczek i Pani Monika Pisula

                      

 

 Konsultacje telefoniczne z nauczycielkami:  w każdy czwartek
w godzinach 11.15-11.45
pod numerem telefonu: 32 254 24 92

Godziny pracy specjalistów

smile

W przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych realizowany jest program Iwony Lewkowicz, Anny Tworkowskiej-Baraniuk „Zabawy z porami roku”. W grupie „Jagódek” realizujemy go dla 4 i 5 - latków rozszerzając treści edukacyjne dodatkowo o ogólnopolski projekt „Mały miś w świecie wielkiej literatury” oraz program „Uczymy dzieci programować”.  Dzięki wprowadzeniu dodatkowych działań w grupie mamy możliwość realizacji wszystkich wskazanych przez MEN priorytetów na rok 2021/2022.

Razem z Misiem i z Krasnalem Hałabałą przedszkole realizuje kierunek polityki MEiN:  
1)    wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – rozwijanie czytelnictwa przez przedszkole we współpracy z rodzicami tj. zachęcanie do czytania w domu misiowi; 
2)    wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – codzienne czytanie dzieciom, poszukiwanie w/w postaw w utworach literackich; 
3)    podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe  
i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci; 
4)    działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury dzieciom; 
 
Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; kompetencje 
obywatelskie; kompetencje w zakresie świadomości  i ekspresji kulturalnej.

MODUŁY

smile

 smile

OSIĄGNIĘCIA

                                                  smile

 Kochane „Jagódki”, Drodzy Rodzice!

Serdecznie witamy

w nowym roku szkolnym

2021/2022.

Niech ten rok będzie

czasem wspaniałej zabawy. 

Niech będzie obfitował we wspaniałe przygody

z Krasnalem Hałabałą i z Misiaczkiem Ślązaczkiem. 

Wychowawczynie

Pani Agnieszka Kubiczek i Pani Monika Pisula