OGŁOSZENIA

smile

Zajęcia dodatkowe

Poniedziałek: psycholog, gimnastyka korekcyjna

Wtorek: gimnastyka korekcyjna, rytmika, religia

Środa: religia

Czwartek: język angielski, gimnastyka korekcyjna

Piątek: logopeda

 smilesmilesmilesmile

PROGRAMY I PROJEKTY

       W przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych realizowany jest program Iwony Lewkowicz, Anny Tworkowskiej-Baraniuk „Zabawy z porami roku”. W grupie „Jarzębinek” realizujemy go dla 6 - latków rozszerzając treści edukacyjne dodatkowo o ogólnopolski projekt „Mały miś w świecie wielkiej literatury” oraz program „Uczymy dzieci programować”.  Dzięki wprowadzeniu dodatkowych działań w grupie mamy możliwość realizacji wszystkich wskazanych przez MEN priorytetów na rok 2020/2021:

  1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
     Treści przyrodniczo-ekologiczne będziemy realizować również przez projekt ekologiczny przedszkola oraz ogólnopolski program Kubusiowi Przyjaciele Natury. W Klubie Przedszkoli Hałabały podejmiemy tematykę „Hałabała nowinę ogłasza do teatru wszystkich zaprasza”.

       

smile