IV Tydzień

 

https://drive.google.com/file/d/1K0GRpeYgznoV4mE0I4cRWhYZtKis0rN-/view?usp=sharing

Temat tygodnia: Jak przekazujemy informacje

 

Opowiadanie jak dawniej wędrował list wprowadził nas w tematykę tygodnia. Przypomnieliśmy sobie nazwę swojego adresu. Wiemy już co jest potrzebne aby wysłać list. Poznaliśmy pojęcia adresat i nadawca. Znamy drogę listu od nadawcy do adresata. "Wysyłaliśmy" listy do naszych kolegów i koleżanek z grupy. 

Projektowaliśmy również własny znaczek.

 

Opowiadania o listonoszu zainspirowało nas do zabawy tematycznej. Wiemy, że są różnego rodzaju sposoby przekazywania informacji. Jest to poczta tradycyjna i elektroniczna np. mail.

Poznaliśmy piosenkę o listonoszu.

 

 

Poznaliśmy cyfrę "4". Bawiliśmy się w zabawy taneczne i ruchowe , które sprawiają nam wiele radości