Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Miejskim Przedszkolu nr 57 im. Krasnala Hałabały

Spełnienie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”
(cytat Umberto Eco) 

Nasze przedszkole przystąpiło do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025" Priorytet 3. – edycja 2022.

Z ogromną radością informujemy, że złożony przez nas wniosek przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w formie dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Nasze przedszkola wnosi wkład własny (budżet Miasta Katowice) w wysokości 750,00 zł. Koszt całkowity to kwota 3750,00 zł.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Więcej informacji można uzyskać tutaj

Zatwierdzony załącznik nr 1 do protokołu priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym Edycja 2023 tutaj

Działania w ramach w/w Programu będą realizowane  do grudnia 2023r.

Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone zgodnie ze złożonym wnioskiem na:

1.Zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym zakup książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku ( w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim.

2. Realizację działań promujących czytelnictwo: spotkanie autorskie, zakup książek  dla dzieci po spotkaniu autorskim, a także mogą być organizowane wystaw, konkursy.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji powyższego programu będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola m.in.:  w zakładce „WYDARZENIA -Co słychać u Hałabały” , w zakładkach grupowych, FB i oczywiście w zakładce dedykowanej Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa.

Podstawa prawna programu:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025

smile

Jeśli chcecie zobaczyć relację ze spotkania autorskiego

z Panią Katarzyną Majzel - Pośpiech

i bohaterem jej książek czyli Jeżem Nikosiem

kliknijcie w zdjęcie powyżej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY smilesmilesmile

 

smile

Dzięki przyznanym środkom z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasz księgozbiór powiększył się o książki z serii KICIA KOCIA oraz TREFLIKI. Stworzyliśmy kącik książki KICI KOCI oraz kącik książki TREFLIKÓW, a dzieci mają możliwość poznawania nowych przygód swoich ulubionych bohaterów książkowych smile DZIĘKUJEMY! smile

smile

smile

smile

smile

smile

smile

Nasze przedszkole na FB

 

Jeżyki

Jabłuszka

Jagódki

Jaskółki

Jarzębinki