Rekrutacja do przedszkoli publicznych miasta Katowice

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 2942/2023 informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli  na rok szkolny 2023/2024 w mieście Katowice prowadzona będzie w terminie  od 27.02.2023 do 23.03.2023, rekrutacja uzupełniająca w terminie od 17.04 do 19.04.2023.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego miasta Katowice
na rok szkolny 2023/2024
prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego

link do strony internetowej

W rekrutacji, nie biorą udziału dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola,
których rodzice składają pisemną „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w dniach od 27 lutego do 3 marca 2023r.

Nowi kandydaci rozpoczynają rejestrowanie wniosków
od 13.03.2023 od godziny 11:00.

Po zalogowaniu się na stronie internetowej naboru – należy uważnie wypełnić wniosek, zaznaczyć odpowiedzenie kryteria.

Po wypełnieniu należy go wydrukować, podpisać,  jeżeli dane kryterium tego wymaga – dołączyć odpowiednie dokumenty – i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Wprowadzony system zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych na wszystkich etapach rekrutacji.

Uwaga: o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola
NIE decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie!
  
Zasady są identyczne dla wszystkich Miejskich Przedszkoli w Katowicach.

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KATOWICKICH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Lp

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie przez rodziców deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 27.02.2023 r. do 03.03.2023 r.

 

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13.03.2023 r.,
od godziny 11:00
do 23.03.2023r.,
do  godziny 10:00

od 17.04.2023 r.,
od godziny 08:00
do 19.04.2023 r.,
do godziny 10:00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

13.03.2023 r.,
od godziny 08:00
do 23.03.2023 r.
do godziny 15:00

 od 17.04.2023 r.,
od godziny 08:00
do 19.04.2023 r.,
do godziny 15:00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

31.03.2023 r.
o godzinie 13:00

24.04.2023r.
o godzinie 13:00

5

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 31.03.2023 r.,
od godziny 13:00
do 06.04.2023 r.,
do godziny 15:00 

od 24.04.2023 r.,
od godziny 13:00
do 26.04.2023 r.,
do godziny 15:00 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     13.04.2023 r.,
 o godzinie 13:00

 28.04.2023 r.,
o godzinie 13:00