W związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolu na naszej stronie, nowa zakładka
ZABAWY DOMOWE-HAŁABAŁA PODPOWIE 
gdzie znajdziecie Państwo propozycje zabaw i gier,
które można przeprowadzić z dzieckiem w domu.

 

Działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że
 
zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu zostaje wydłużone do 10 kwietnia 2020r.

 

 

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, na rok szkolny 2020/2021, został uruchomiony w poniedziałek 23 marca i odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem: http://katowice.podstawowe.vnabor.pl/

Na zgłoszenie/rekrutację dziecka, i dostarczenie do placówki pierwszego wyboru podpisanego zgłoszenia/wniosku rodzic ma czas do 3 kwietnia b.r. do godz. 15:00.

Dla rozwiania ewentualnych wątpliwości zamieszczamy szczegóły dotyczące naboru:

Od 23 marca 2020 r. od godz. 9:00 do 3 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00

Zgłoszenie kandydata/złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia/wniosku (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do placówki pierwszego wyboru;

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

Od 23 marca 2020 roku od godz. 9:00 do 6 kwietnia 2020 roku godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

23 kwietnia 2020 roku o godz. 9:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

od 23 kwietnia 2020 roku od godz. 9:00  do 5 maja 2020 roku do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia;

7 maja 2020 roku o godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W związku z rekrutacją do szkół podstawowych, istnieje możliwość przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową.

​W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.


 
 
 
 
                                                                                                                                                                               
 
W związku z trwającą rekrutacją do miejskich przedszkoli,  istnieje możliwość przekazania  podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami w formie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie informuję Państwa, że decyzją Prezydenta Miasta Katowice wydłuża się termin składania tzw. wniosku dla rekrutacji przedszkolnej z 27 marca 2020 roku do dnia 3 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00

Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola logują się na stronie internetowej 

https://katowice.nabory.pl/

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie przez rodziców deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
od 9 marca 2020 roku do 13 marca 2020 roku
 
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych od uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 16.03.2020 roku od godz. 09:00 do 03.04.2020 roku do godz. 15:00

 

 

od 06.07.2020 roku od godz. 09:00 do 09.07.2020 roku do godz.15:00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 usta Prawo oświatowe od 23.03 2020 roku
od godz. 8:00 do 31.03.2020 roku
do godz. 15:00
od 08.07.2020  roku
od godz. 8:00 do 13.07.2020  roku
do godz. 10:00

 

 

4.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

17.04.2020 roku
o godz. 15:00
27.07.2020 roku
o godz.13:00
5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 20.04.2020 roku
od godz. 09:00
do 27.04.2020 roku
do godz.15:00

 

 

od 27.07.2020 roku
od godz. 13:00
do 30.07.2020 roku
do godz. 15:00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 04.05.2020 roku o godz. 9:00
03.08.2020 roku o godz. 9:00
 
                                                                                                                                                                               
 

Szanowni rodzice!

W związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów,  dotyczącym podjęcia dalszych działań profilaktycznych, w zakresie zagrożenia zakażenia koronawirusem informuję, że do dnia dzisiejszego, tj.11.03.2020r. nie odnotowano na terenie miasta Katowice żadnego przypadku zachorowania.

Jednocześnie w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, ograniczenia jego skutków zdrowotnych i społecznych, na wniosek Premiera-
Pana Mateusza Morawieckiego, informuję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu od dnia 12 marca 2020 roku do
25 marca 2020roku (na okres 2 tygodni), co nie będzie miało wpływu na organizację roku szkolnego.

Informuję również, że w dniach 12 i 13 marca br. w przedszkolu będą się odbywać jedynie zajęć opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić w te dni opieki.

Ponadto odwołuję wszystkie zebrania, zajęcia pozalekcyjne itp. w ww. okresie. Informuję również, iż wzmożenie bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez zachowanie podstawowych zasad higieny, bieżącą dezynfekcję tzw. powierzchni kontaktowych, jest skuteczną metodą w zakresie profilaktyki.

 
 
                                                                                                                                                                               
 
 
                                                                                                                                                                               
 

Szanowni Rodzice!

We wtorek 11.02

odbędzie się SESJA FOTOGRAFICZNA

z okazji BALU KARNAWAŁOWEGO

 

 

2 indywidualne zdjęcia 15x21 + zdjęcie grupowe

są w cenie 36zł

 

 

Zainteresowanych prosimy o wpłaty na konto:

52 1090 2037 0000 0005 3607 1449

 

w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka

oraz grupę do której chodzi!

 

 

Zdjęcia jak zawsze dostarczymy do przedszkola :)

 

Pozdrowienia!

www.fotojadzia.pl

 

                                                                                                                                                                               

Rozstrzygnięcie konkursu Świąteczna kartka

         Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas miłości. Dziękujemy Wszystkim tym, którzy zechcieli z nami dzielić te dobre chwile nadsyłając prześliczne świąteczne kartki. Na konkurs wpłynęło 406 wspaniałych prac.

Laureatów konkursu wyłoniliśmy drogą losowania, które odbyło się 6 grudnia 2019 r. o godz. 11:00 w Miejskim Przedszkolu Nr 57 im. Krasnala Hałabały. Wyjątkowe prace konkursowe to i specjalne losowanie przez pomocników Mikołaja. 

Wyłonieni zwycięzcy w kategorii Dzieci: 

352 nadesłanych kartek

  • Nina Puzik, lat 5

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pcimiu

             Wychowawca: Pani Kinga Biedroń

  • Adrian Cybertowicz, lat 6

Przedszkole Miejskie nr 100 w Łodzi

             Wychowawca: Pani Renata Szulc – Leszczyńska

  • Wiktoria Pałka, lat 4

     Publiczne Przedszkole w Dąbrówce z Oddziałem Zamiejscowym w Bratucicach

           Wychowawca: Pani Dorota Synowiec

  • Alicja Grzybczyk, lat 5

Przedszkole Publiczne nr 5 w Wadowicach

           Wychowawca: Pani Aleksandra Płonka 

  • Leon Urbański, lat 4

Przedszkole Miejskie nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku

Wychowawcy: Pani Paulina Wyrzykowska, Marzenna Mańko 

Wyłonieni zwycięzcy w kategorii Nauczyciele:

54 nadesłanych kartek

  • Pani Agnieszka Okraska

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Płocku

  • Pani Sylwia Michalska

Przedszkole nr 1 w Miasteczku Śląskim

  • Pani Karolina Paździor

Przedszkole nr 13 im. H. Ch. Andersena w Żorach

  • Pani Kamila Tyrakowska

Miejskie Przedszkole nr 6 w Bydgoszczy

  • Pani Anna Filipiak

Parafialne Przedszkole Integracyjne im. Św. Kingi w Tymbarku

       Laureatom konkursu nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

         Dla wszystkich Uczestników konkursu do końca stycznia 2020r. roześlemy drogą e-mailową Podziękowania i Dyplomy Uznania. W razie nieotrzymania e-maila z przyczyn technicznych, proszę kontaktować się z Agnieszką Kubiczek (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)   

UWAGA!

DYPLOMY I PODZIĘKOWANIA DROGĄ E-MAILOWĄ ZOSTAŁY JUŻ ROZESŁANE WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU!        

       Serdecznie Podziękowania składamy Drogiej Pani Małgorzacie Narożnik, redaktor portalu Przedszkolne ABC za sponsorowanie nagród.

Z serdecznymi przedświątecznymi pozdrowieniami,

Organizatorzy konkursu 

Agnieszka Kubiczek, Renata Mazur-Turoń, Monika Pisula

  

 
     

                                                                                                                                

Drodzy Przyjaciele Krasnala Hałabały!

 

Miło nam ogłosić, że konkurs plastyczny,

pt.:

„Hałabała uczy dzieci jak posprzątać wszystkie śmieci”

został rozstrzygnięty.

Wyniki zostaną ogłoszone podczas obchodów „Święta Drzewa”.

Wtedy wręczymy zwycięzcom dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone prace plastyczne :):):)

 
 

 Pozdrawiamy,

pani Małgosia oraz pani Agata