Pani Katarzyna Orłowska-Piech i Pani Lidia Pilarz


Konsultacje telefoniczne z nauczycielkami:  w każdy czwartek
w godzinach 10.45-11.15
pod numerem telefonu: 32 254 24 92

Godziny pracy specjalistów